Ar-Ge

Firmamızdaki bakış açımız ile Ar&Ge; bilimsel ve teknik bilgi birikimini arttırmak amacıyla, sistematik yapılan deney ve gözlemlerin yeni uygulamalarda kullanım amaçlı çalışmaların tümüdür. Bünyemizde yapılmakta olan çalışmalarda temel araştırmalara girilmeden uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme seviyesinde yoğun olarak çalışmalar yapılmaktadır.

Müşteri memnuniyeti odaklı yapılan tüm çalışmalarda Ar-Ge ekibimiz müşterilerimizin beklentilerini değerlendirmektedir. Uygulamalı olarak başlayan çalışmalarda ürünlerin tanımlamaları sayısal verilere dönüştürülmektedir. Alınan sayısal veriler ışık akısı, ışık alanı, mekanik, elektrik ve elektronik alt gruplarında detaylandırılarak tasarımlar yapılmaktadır. Üretilebilirlik ve maliyet kriterlerine göre tasarım sonlandırılmakta ve seri üretimine başlanmaktadır.