GERA 1xE27 B TİPİ GLOP ARMATÜR

GERA 2xE27 DUYLU RADAR SENSÖRLÜ GLOP ARMATÜR

GERA LEDLİ RADAR SENSÖRLÜ ŞARJLI GLOP ARMATÜR

GERA LEDLİ B TİPİ GLOP ARMATÜR

GERA LEDLİ RADAR SENSÖRLÜ GLOP ARMATÜR

GERA LEDLİ RADAR SENSÖRLÜ ŞARJLI GLOP ARMATÜR